Sumbangan Makanan kepada Rumah Qaseh Ibu | 2 Okt 2021

Lokasi: Rumah Anak-Anak Yatim dan Asnaf Qaseh Ibu, Lembah Jaya Selatan, Ampang.

Pada minggu lalu, team Pertubuhan Fitrah Ummah (PFU) mendapat maklumat berkenaan Rumah Qaseh Ibu yang memerlukan bantuan makanan kerana kuarantin. Kami menghubungi Ibu Maryam yang merupakan pengurus di situ untuk bertanya kan keperluan yang mereka perlukan. Ibu Maryam memaklumkan kepada kami bahawa bantuan makanan asas yang mereka terima sudah mencukupi, akan tetapi mereka memerlukan makanan ringan seperti biskut untuk diberikan kepada anak-anak penghuni yang tidak selera untuk makan makanan ruji.

Oleh itu, kami telah menghantar Ustaz Azim mewakili Pertubuhan Fitrah Ummah (PFU) untuk membeli sedikit sumbangan makanan dan menghantar makanan tersebut kepada mereka di Lembah Jaya Selatan, Ampang. Semoga dengan sumbangan yang kecil ini mampu mengembalikam semula selera makanan anak-anak penghuni Rumah Qaseh Ibu.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua penyumbang yang tidak henti-henti menyokong kami dengan sumbangan anda. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik ganjaran.

“Together We Share”