Fitrah Ramadan | Madrasah Al Quran Diniyah Islamiyah | 3 Ramadan 1443h


Program Fitrah Ramadan ini Desa Mambendaya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB Indonesia. Rezeki dikongsi bersama pelajar pelajar Tahfiz dan Asnaf seramai 90 orang.

Jutaan terima kasih kepada semua penyumbang yang meyakini dan mempercayai kami.

‘Together We Share’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *