Fitrah Ramadan | Mekah | 7 Ramadan 1443h

Fitrah Ramadan, Program Berbuka Puasa berkongsi rezeki bersama umat Islam di Mekah.

Edaran dibuat di kawasan An Nuzha District, kawasan orang susah yang memerlukan.

Sekalung penghargaan juga diucapkan kepada semua penyumbang bersama kami. Semoga lebih di murahkan rezeki. Amin.

“Together We Share”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *